SST Lab Dokuwiki Header header picture

ユーザ用ツール

サイト用ツール


lectures:r201504

2階常微分方程式

共通部分

$z=y'=\frac{{\rm d}}{{\rm d}x}y$と置くのでこの部分はすべて共通。

double dydx(double x, double y, double z) {
 return z;
}

問題によって変更する部分

$x, y, y'(=z), y''$で書かれた式を$y''=\cdots$の形に直して、その右辺の式を計算する関数をここに定義する。 例は、$y''+2y'+y=1$すなわち$y''=1-2y'-y=1-2z-y$の場合の例になっている。

double dzdx(double x, double y, double z) {
 double ret;
 ret = 1.0 - 2.0*z - y;
 return ret;
}

また、問題や用途によって「繰り返し回数」、「初期値」、「刻み幅」は適当なものに適宜変更せよ。

 int i, n = 100;          /* 繰り返し回数 */
 double x = 0.0, y = 0.0, z = 0.0; /* 初期値 */
 double dx = 0.01;         /* 刻み幅 */

オイラー法-2階版

#include <stdio.h>
#include <math.h>
double dydx(double x, double y, double z);
double dzdx(double x, double y, double z);
int main(void) {
 int i, n = 100;          /* 繰り返し回数 */
 double x = 0.0, y = 0.0, z = 0.0; /* 初期値 */
 double dx = 0.01;         /* 刻み幅 */
 double dy, dz;
 printf("%f %f %f\n", x, y, z);
 for (i=0; i<n; i++) {
  dy = dydx(x, y, z)*dx;
  dz = dzdx(x, y, z)*dx;
  x = x + dx;
  y = y + dy;
  z = z + dz;
  printf("%f %f %f\n", x, y, z);
 }
 return 0;
}

修正オイラー法-2階版

#include <stdio.h>
#include <math.h>
double dydx(double x, double y, double z);
double dzdx(double x, double y, double z);
int main(void) {
 int i, n = 100;          /* 繰り返し回数 */
 double x = 0.0, y = 0.0, z = 0.0; /* 初期値 */
 double dx = 0.01;         /* 刻み幅 */
 double dy1, dy2, dz1, dz2;
 printf("%f %f %f\n", x, y, z);
 for (i=0; i<n; i++) {
  dy1 = dydx(x, y, z)*dx;
  dz1 = dzdx(x, y, z)*dx;
  dy2 = dydx(x + dx, y + dy1, z +dz1)*dx;
  dz2 = dzdx(x + dx, y + dy1, z +dz1)*dx;
  x = x + dx;
  y = y + (dy1 + dy2)/2.0;
  z = z + (dz1 + dz2)/2.0;
  printf("%f %f %f\n", x, y, z);
 }
 return 0;
}

ルンゲ・クッタ法-2階版

#include <stdio.h>
#include <math.h>
double dydx(double x, double y, double z);
double dzdx(double x, double y, double z);
int main(void) {
 int i, n = 100;          /* 繰り返し回数 */
 double x = 0.0, y = 0.0, z = 0.0; /* 初期値 */
 double dx = 0.01;         /* 刻み幅 */
 double dy1, dy2, dy3, dy4, dz1, dz2, dz3, dz4; 
 printf("%f %f %f\n", x, y, z);
 for (i=0; i<n; i++) {
  dy1 = dydx(x, y, z)*dx;
  dz1 = dzdx(x, y, z)*dx;
  dy2 = dydx(x + dx/2., y + dy1/2., z +dz1/2.)*dx;
  dz2 = dzdx(x + dx/2., y + dy1/2., z +dz1/2.)*dx;
  dy3 = dydx(x + dx/2., y + dy2/2., z + dz2/2.)*dx;
  dz3 = dzdx(x + dx/2., y + dy2/2., z + dz2/2.)*dx;
  dy4 = dydx(x + dx, y + dy3, z + dz3)*dx;
  dz4 = dzdx(x + dx, y + dy3, z + dz3)*dx;
  x = x + dx;
  y = y + (dy1 + 2.0*(dy2 + dy3) + dy4)/6.0;
  z = z + (dz1 + 2.0*(dz2 + dz3) + dz4)/6.0;
  printf("%f %f %f\n", x, y, z);
 }
 return 0;
}
lectures/r201504.txt · 最終更新: 2022/08/23 13:34 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki